Gospodarenje otpadom

Ambalažni otpad

Trgovačkim centrima nudimo uslugu gospodarenja ambalažnim otpadom, tj. ambalažom koja je u sustavu povratne naknade. Nakon odvoza s lokacije, otpad se doprema u naša skladišta gdje se obavlja pažljivo selektiranje i obrada kako bi se sirovina mogla ponovno upotrijebiti u industriji. Ispunjavamo sve zakonske i ostale propise vezane uz prateću dokumentaciju.Što nudimo?