Gospodarenje otpadom

Zeleni otoci

Istraživanja su pokazala da su građani spremni na odvojeno odlaganje otpada ako je odlagalište u krugu do 500 metara od kuće. Posebnim zvonolikim spremnicima za staklo, plastiku i papir, tzv. zelenim otocima, omogućavamo upravo to - odvojeno odlaganje otpadne ambalaže.


Specijaliziranim kamionima spremnici se prazne na licu mjesta. Ovakav način odlaganja otpadne ambalaže prikladan je za poslovne subjekte koji imaju manje količine ambalažnog otpada ili su prostorno ograničeni za smještaj spremnika.