Ambalažni otpad

Trgovačkim centrima nudimo uslugu gospodarenja ambalažnim otpadom, tj. ambalažom koja je u sustavu povratne naknade. Nakon odvoza s lokacije, otpad se doprema u naša skladišta gdje se obavlja pažljivo selektiranje i obrada kako bi se sirovina mogla ponovno upotrijebiti u industriji. Ispunjavamo sve zakonske i ostale propise vezane uz prateću dokumentaciju.

Naš je najveći izazov u ovom novom stoljeću usvajanje ideje koja se čini apstraktnom - održivi razvoj. - Kofi Annan

Specijalizirano poslovanje s ambalažnim otpadom

Materijali bez kojih ne možemo zamisliti svakodnevni život ujedno su i izvor onečišćenja. Kako onda sačuvati prirodu i okoliš? Rješenje je reciklaža, apsolutni imperativ našeg vremena, a ne samo
jedan od pomodnih trendova. Unija Nova prepoznala je potrebu za reciklažom kao uvjet održivog razvoja i napretka te još od davne 1961. približava građanima Hrvatske svijest o društveno odgovornom ponašanju. Pokrivajući područje Hrvatske, nudimo cjelovita rješenja za zbrinjavanje otpadne ambalaže u skladu s međunarodnim normama.

Što nudimo?

  • postavljanje spremnika odgovarajuće namjene i volumena na lokaciju proizvođača otpada
  • pražnjenje spremnika specijaliziranim vozilom na lokaciji
  • kontrolu sakupljene otpadne ambalaže s predanom dokumentacijom
  • separiranje obrađene ambalaže po ključnim brojevima, pakiranje i slanje na finalnu preradu ovlaštenim oporabiteljima
  • prijevoz: vlastiti vozni park nosivosti vozila od 3,5 do 40 tona (bruto)
  • obradu/oporabu: vlastiti pogon za obradu otpada, preradbeni kapaciteti 80.000 t/god.

Specijaliziranim kamionima spremnici se prazne na licu mjesta. Ovakav način odlaganja otpadne ambalaže prikladan je za poslovne subjekte koji imaju manje količine ambalažnog otpada ili su prostorno ograničeni za smještaj spremnika.