Sustav za reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište je građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada u kojoj građani mogu odlagati sav svoj otpad. Nudimo specijaliziranu opremu za selektivno odlaganje otpada po pojedinim ključnim brojevima te njihovo opsluživanje specijaliziranim vozilima sukladno vašim potrebama za pražnjenjem otpada.

Budući da su naša vozila opremljena GPRS sustavom nadzora, u svakom trenutku imamo mogućnost znati gdje se otpad nalazi i na taj ga način pratiti, od trenutka preuzimanja do pravovaljanog zbrinjavanja. Naravno, sve to prati i izdavanje dokumentacije sukladno zakonskim propisima. Nudimo vam i svoje roll kontejnere za primjereno odlaganje otpada po pojedinim ključnim brojevima. Za određene vrste otpada koji se ne očekuje u znatnim količinama moguće je postaviti i male spremnike.

Vjerujem da je imati zemlju i ne uništiti je najljepši oblik umjetnosti koji biste mogli poželjeti. - Andy Warhol