Zeleni otoci

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada. Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke, omogućuje se iskorištavanje tih vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima, te se potpomaže u rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša.

Istraživanja su pokazala da su građani spremni na odvojeno odlaganje otpada ako je odlagalište u krugu do 500 metara od kuće. Posebnim zvonolikim spremnicima za staklo, plastiku i papir, tzv. zelenim otocima, omogućavamo upravo to - odvojeno odlaganje otpadne ambalaže.

Priroda nije mjesto za posjetiti. Ona je dom. – Gary Snyder

Specijaliziranim kamionima spremnici se prazne na licu mjesta. Ovakav način odlaganja otpadne ambalaže prikladan je za poslovne subjekte koji imaju manje količine ambalažnog otpada ili su prostorno ograničeni za smještaj spremnika.

Zeleni otoci obuhvaćaju mjesta na kojima su smješteni osnovni spremnici za otpad, a to su:

  • PET, Plastična ambalaža, žuti spremnik
  • PAPIR, Papirna ambalaža, plavi spremnik
  • STAKLO, Staklena ambalaža, zeleni spremnik