NAŠE USLUGE

Poslovna rješenja u službi prirode


Unija Nova posjeduje:

- najširu sakupljačku mrežu specijaliziranih spremnika za sve vrste neopasnog otpada, Kategoriju 3, biootpad i otpadna jestiva ulja
- vlastiti specijalizirani vozni park s ugrađenim sustavom nadzora
- vlastite pogone za preradu otpadnog stakla, ovlaštene vlastite centre za gospodarenje ambalažnim otpadom, ovlaštene logističke centre, velike skladišne prostore, uključivši skladišta hlađena na 4°C
- dozvolu za postupke R3, R4, R5 - recikliranje/obnavljanje
- energetsku oporabu drvene ambalaže i bioplinsko postrojenje snage 1 MW/h
- kompletnu uslugu povratne logistike
- kompletnu uslugu sustavnog gospodarenja otpadom


Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Od 2006. godine uspješno surađujemo s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a rezultat su znatne količine zbrinutog ambalažnog otpada te posljedično smanjenje potrošnje prirodnih sirovina potrebnih za proizvodnju, ušteda u energiji i materijalu te na kraju – čišći okoliš! U prosjeku 16% iznosa koji platite za neki proizvod čine troškovi ambalaže, stoga je jasna potreba za recikliranjem. Otpad se sakuplja diljem Hrvatske u specijalizirane spremnike za otpad različitih vrsta. Primjerice, staklo koje se prirodnim putem neće razgraditi, ali ga je tehnološkim postupkom moguće 100% oporabiti.

 

Sakupljanje otpada
Povratna logistika
Prijevoz
Kompletna usluga gospodarenja otpadom
Skladištenje i obrada
"Ključ u ruke"

USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM

Sveobuhvatne usluge prema potrebama vaše industrije.