Povratna logistika / kategorija 3

Današnji trgovački centri nude i gastronomske kutke za svoje kupce. Neminovno je da se kao rezultat takvog poslovanja svakodnevno proizvode i neželjene količine hrane koju treba pravovaljano zbrinuti. Pripremom hrane stvaraju se znatne količine otpadnog jestivog ulja i ostalih otpadaka.

Za gastronomski otpad životinjskog porijekla imamo specijalizirane spremnike od 30, 50 i 120 litara koji se lako uklapaju u vaš prostor i imaju sigurnosne poklopce kako ne bi došlo do neželjenog istjecanja sadržaja i/ili mirisa. Kvalitetne turističke destinacije često nose oznaku eko u svojim uslugama. Turisti će vam prije pokloniti svoje povjerenje i vratiti se ponovno ako vide da je vaše poslovanje - ekološko. Postavljanjem zvonolikih spremnika 1 – 3 m3, kao i pravovaljano zbrinjavanje hrane iz gastro-kutaka (kao što su ostaci od obroka, ostaci od pripreme obroka, otpadna jestiva ulja od pripreme obroka) dat će vašem turističko-ugostiteljskom objektu dodatnu prepoznatljivu crtu zelenog poslovanja i oznaku prijatelja prirode i svojih gostiju.

Zagađenje, onečišćenje, pustošenje riječi su koje nikada ne bi nastale da je čovjek živio u skladu s prirodom. - John Muir

POVRATNA LOGISTIKA
Životni ciklus proizvoda često ne završava trenutkom kupnje i konzumacije. Događa se da proizvodi budu povučeni iz prodaje primjerice zbog isteka roka trajanja ili oštećenja ambalaže, što za sobom povlači izvanredne troškove, probleme sa skladištenjem, prijevozom i sl. U tim je slučajevima rješenje povratna logistika, odnosno preuzimanje na oporabu kompletne otpisane robe iz trgovačkih centara. Mi rješavamo probleme s otpisima „jednim odvozom“. Omogućavamo vam kompetentno separiranje otpisane robe po ključnim brojevima kako bi odmah bila spremna za daljnje proglašavanje otpadom. Na ovaj način dobijete dodatnu kontrolu otpisane robe, smanjenje mogućnosti neželjenog „nestanka“ robe, grešaka i neučinkovitosti sustava. Tako obrađena roba naposljetku završava u bioplinskom postrojenju za izradu električne energije, a otpadna jestiva ulja za proizvodnju biodizela. Prednosti angažiranja specijalizirane tvrtke za poslovanje robom iz povrata: - smanjenje krađa i prevara - unapređenje produktivnosti i ubrzani procesi - smanjenje neučinkovitog upravljanja otpisom - smanjenje grešaka i nesukladnosti dokumentacije - unapređenje upravljanja zalihama - smanjenje potreba za dodatnom radnom snagom i plaćanja prekovremenih sati - poštivanje zakonskih i ostalih primjenjivih propisa.

KATEGORIJE OBUHVAĆENE POVRATNOM LOGISTIKOM:
- roba neprikladna za daljnju uporabu i prodaju (uključivši robu životinjskog porijekla)
- biootpad - otpadna jestiva ulja.

USLUGE SAKUPLJANJA, PRIJEVOZA, SKLADIŠTENJA, DEAMBALAŽIRANJA I ZBRINJAVANJA ROBE NEPRIKLADNE ZA POTROŠNJU ILI PRODAJU
– sakupljanje: specijalizirani spremnici 30 - 1000 litara
– prijevoz: vlastiti specijalizirani vozni park s ugrađenim sustavom nadzora koji rezultira točnom informacijom za klijenta
– centri: centri za sakupljanje u Zagrebu, srednjoj Dalmaciji, Istri i istočnoj Slavoniji
– skladišta: skladišta isključivo za namjenu manipulacije robom kategorije 3 (hlađenje na 4 °C)
– ovlaštenici: od trenutka zaprimanja nekurentne robe do konačne oporabe svih preuzetih materijala
– poslovanje isključivo s ovlaštenim tvrtkama
– dokumentacija: ispunjavanje svih zakonskih i ostalih propisa vezanih uz prateću dokumentaciju.