Unija Nova – Tvrtka s jasnom vizijom

Reciklažom ambalažnog stakla postižu se velike uštede sirovina i energije. Za proizvodnju 1 tone stakla, korištenjem staklenog otpada, manje se potroši: vode – 20 litara, nafte – 19 litara, sirovina – 1,5kg i 42kWh električne energije. Reciklažom stakla u proizvodnji se smanjuje i emisija CO2. Svaka tona otpadnog stakla iskorištena za proizvodnju novog stakla smanjuje emisiju CO2 za 315kg!

Staklo je izvrstan materijal (tvorevina) koji se može bezbroj puta koristiti i isto tako reciklirati. Može se bezbroj puta reciklirati uz zaostajanje manje od 1% nečistoća (keramika, metali i ostale anorganske stvari).

Najbolje je ponovno koristiti staklenu ambalažu. Međutim oštećena i slomljena staklena ambalaža mora se reciklirati. 2012. godine u EU je reciklirano čak 25 milijardi komada staklene ambalaže. Prvenstveno je reciklaža staklene ambalaže ostvarena odvojenim sakupljanjem u posebni spremnicima (u RH zelene boje).

U RH nositelji reciklaže ambalažnog stakla su tvrtke: Unija Nova iz Sesvetskog Kraljevca i Vetropack Straža iz Huma na Sutli.

Unija Nova više od trideset godina odvojeno prikuplja i sortira otpadnu staklenu ambalažu. Tvrtka Vetropack je najveći regionalni proizvođač staklene ambalaže i vrlo uspješno reciklira stakleni krš.

Prikupljeni stakleni ambalažni otpad Unija Nova treba kvalitetno preobratiti: izdvojiti sve nečistoće (metalne čepove i obratnike, ostatke keramike, kamenje i slično), potpuno razvrstati po boji, propisno usitniti dijelove stakla. Predobradom nastaje stakleni krš koji je sekundarna sirovina. S druge strane Vetropack kao proizvođač staklene ambalaže mora redovito i vrlo precizno nadzirati kakvoću staklenog krša. Nedovoljno očišćen i usitnjen stakleni krš izravno ugrožava kakvoću i time tržišni plasman staklene ambalaže. Zbog toga tek kvalitetnim radom Unija Nove stvaraju se polazni uvjeti reciklaže staklene ambalaže.

Obje tvrtke tradicionalno bilježe izvanredno dobre poslovne rezultate te prednjače u odgovornom gospodarenju proizvodnim i potrošačkim ostacima staklene ambalaže. U tome su dostignute najviše razine kakvoće proizvodnji nove staklene ambalaže uz zatvoreni proces reciklaže. Nemoguće je jamčiti kvalitetnu proizvodnju bez dobro osmišljenog sustava prikupljanja i sortiranja odvojeno sakupljenog staklenog otpada. RH je relativno mala zemlja s velikim prometnih udaljenostima. To nameće izuzetno velike i složene obveze tvrtki Unija Nova.

The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” – Robert Swan

Kvote reciklaže stakla u Europi 2012. godine

Odvojeno prikupljanje staklene ambalaže i reciklaža u RH provodi se više od trideset godina. Međutim još uvijek među EU zemljama RH se nalazi u donjoj trećini. Manji stupanj reciklaže staklenog ambalažnog otpada ima samo šest EU zemalja. Međutim i s kvotom od 49% reciklaža stakla to je u RH, u odnosu na druge otpadne materijale, naročito visoki stupanj reciklaže. Najvažnije je da se u RH sustav reciklaže otpadne staklene ambalaže stalno proširuje i razvija i to naročito u domeni proizvodnog otpada. Postupno se postižu i sve bolji rezultati u reciklaži staklene ambalažu komunalnom otpadu:

  • analiza iz 2006. godine: udio otpadnog stakla 6,8% mase
  • analiza iz 2015. godine: udio otpadnog stakla 3,7% mase

S druge strane udio stakla u komunalnom otpadu RH se gotovo upola smanjio. Tvrtka Unija Nova uporno i stalno povećava kapacitet postrojenja i mehaničku obradu te broj posuda za odvojeno sakupljanje staklene ambalaže. Kapacitet je u dvije smjene povećan na gotovo 100 tona na dan. Godišnja isporučena se količina staklenog krša povećala na više od 30.000 tona godišnje.

Dojmljivi su rezultati koje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost postiže Centar za gospodarenje ambalažnim otpadom Unije Nove:

Broj zaposlenika je veći od 130. Otvorene su i četiri lokacije izvan Zagreba (Poreč, Šibenik, Dugopolje i Osijek). To je bilo nužno zbog velikih prometnih udaljenosti u RH.

Share